IZDVAJAMO

JU „Spomen-područje Donja Gradina“

Manastir Moštanica

JZU Specijalna bolnica „Mlječanica“

Seosko domaćinstvo porodice Banjac

Vinarija „Podrum Panić“

Hotel „Rafelo“

Etno selo Knežica

Rijeka Una

Etno-konačište „Stara Čivija“

Hotel „Zepter“

Kozarska Dubica

Zahvaljujući plodnom tlu i dostupnosti pitke vode, područje današnje opštine Kozarska Dubica naseljeno je još u vremenu praistorije, na što ukazuju brojna arheološka nalazišta. Poslije propasti Rimskog carstva, prostor između rijeke Une i Vrbasa naseljavaju slovenska plemena. Naime, staroslovenska riječ „dub“ znači hrast. Kako su ovi predjeli bili obrasli šumom hrasta lužnjaka, po njemu naseobina i dobija ime….

AKTIVNOSTI

NAŠI PARTNERI

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

Svetosavska 5

79240 Kozarska Dubica

Telefon: 052 416 016, 052 416 013

Email: nalelnik@kozarskadubica.org

www.kozarskadubica.org

MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
REPUBLIKE SRPSKE

Trg Republike Srpske 1

78000 Banja Luka

Telefon: 051 338 796

E-mail: mtt@mtt.vladars.net

www.vladars.net

Kontaktirajte nas

Vaše ime (obavezno)

Vaš E-mail (obavezno)

Tema

Vaša poruka

Pozivni broj za BIH +387
Pozivni broj za Kozarsku Dubicu (0)52
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna pomoć 124
Informacije 1185
Pomoć na putu 1285
Opština Kozarska Dubica +387 (0) 52 416-010, 416-016

79240 Kozarska Dubica Davidov trg
+387 (0) 52 410 666

79246 Knežica Knežica
+387 (0) 52 436 348

79247 Međuvođe Međuvođe
+387 (0) 52 439 001

79243 Demirovac Demirovac
+387 (0) 52 437 390

79444 Johova Ševarlije
+387 (0) 52 438 055

79249 Sreflije Sreflije
+387 (0) 52 480 994