Glavni nosioci sporta su sportski klubovi koji djeluju na području opštine i brojne sportske manifestacije koje organizuju. Broj manifestacija koje imaju međunarodni karakter je u porastu. Na području opštine ukupno radi 19 sportskih organizacija sa preko 2000 upisanih članova.

U centru grada nalaze se i multifunkcionalni sportski tereni te sportski centar sa fudbalskim stadionom sa tribinama i pratećim sadržajima.

Za rekreativce u zatvorenom prostoru, tu su i brojne, dobro opremljene teretane i centri za fitnes sa raznovrsnim sadržajima.

Obližnji NP Kozara , koji se jednim svojim dijelom prostire i na teritoriji naše opštine, nudi bogate sportsko-rekereativne sadržaje s pješačkim stazama, penjalištima, MTB stazama i trim stazama za djecu. Za ljubitelje zimskih sportova, tu su i skijališta čije se staze, u nedostatku snježnog pokrivača, pokrivaju vještačkim snijegom.

NP Kozara  www.npkozara.com