Turističko-sportska manifestacija „Dani zime na „Kozari“ se održava početkom februara u Nacionalnom parku „Kozara“. Manifestacija ima za cilj da promoviše turističke potencijale planine Kozare. Ova turistička manifestacija obuhvata sportska i gastro takmičenja uz bogat zabavni program. Sportska takmičenja obuhvataju ekipna takmičenja gradova i opština Republike Srpske u zimskim igrama, a gastro takmičenja obuhvataju pripremu kotlića i čorbi lovačkih udruženja i učenika ugostiteljskih škola Republike Srpske.