Usluge noćenja i smještaja, kapaciteta 20 ležaja.

Prote Vujasinovića 16
79240 Кozarska Dubica
Tel: +387 (0) 65 645 894, +387 (0) 65 312 059
E-mail: cokozarskadubica@gmail.com