Turistička organizacija opštine Kozarska Dubica osnovana je odlukom Skupštine Opštine Kozarska Dubica, broj 02-013-92/04 od 08.06.2004. godine, u cilju valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrijednosti na području opštine Kozarska Dubica i Odlukom o usklađivanju odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Kozarska Dubica, broj 02-013-173/11 od 27.12.2011. godine; Rješenje o registraciji, broj 5-58-00 od 24.11.2005. godine, od strane Osnovnog suda u Banja Luci i Rješenje o registraciji broj 057-0-Reg-12-000202 od 17.03.2013. godine.

Razvojna politika se temelji na objediljavanju turističke ponude i promociji područja opštine, te uvezivanju i objedinjavanju promocije na regionalnom nivou šire, u cilju zajedničkog nastupa na domaćem i stranom tržištu. Za sve informacije vezane za boravak u Kozarskoj Dubici, smještajne kapacitete, turističke lokalitete i sl. stojimo Vam na raspolaganju.

Tel: +387 (0) 52 417 356,
E-mail: turizamkdubica@gmail.com,
Web: www.turizam-kd.com
Adresa:Trebinjska 3, 79240 Kozarska Dubica

 

TURISTIČKI VODIČI
Usluge na službenim jezicima u BIH i engleskom jeziku

Gvozden Milena +387 (0) 65 096 161
Kotur Marijana +387 (0) 65 860 030
Lakobrija Dragana +387 (0) 65 823 305
Milošević Anita +387 (0) 65 890 293
Palija Dragoslav +387 (0) 65 533 005

Kontaktirajte nas

Vaše ime (obavezno)

Vaš E-mail (obavezno)

Tema

Vaša poruka