Na sjeverozapadnim padinama planine Kozara i sjeveroistočnim padinama Prosare prostire se naizmjenično brežuljkasto i ravničarsko područje opštine Kozarska Dubica. Zauzima površinu od 499 kvadratnih kilometara, s prosječnom nadmorskom visinom ispod 200m. Geografski pripada oblasti Panonske nizije i nalazi se u pojasu umjerenokontinentalne klime. Opština broji više od 23000 stanovnika.