Narodna biblioteka u Кozarskoj Dubici osnovana je 1964. godine i rapolaže sa knjižnim fondom od preko 41000 bibliotekarskih jedinica. U biblioteci se od 1988. godine nalazi i legat Boška Šiljegovića, narodnog heroja, u kojem se, između ostalog, nalazi i litografija čuvenog slikara Pabla Pikasa „Autoportret – Glava muškarca“. Grafika je dio stalne postavke izložene u Narodnoj biblioteci. Ulaz je slobodan.

Svetosavska 21
79240 Кozarska Dubica
Tel: +387 (0) 52 416 036, 416 634
E-mail: kd.biblioteka@yahoo.com
Facebook.com/NarodnaBibliotekaКozarskaDubica