JU „Turistička organizacija opštine Kozarska Dubica“ je organizator ili suorganizator raznih manifestcija kulturnog i zabavnog sadržaja koje prate Dubičko ljeto.

U okviru dubičkog ljeta, svake godine se održi nekoliko manifestacija:

  • Vidovdanski dani Knešpolja – manifestacija koja za cilj ima njegovanje tradicije naroda Potkozarja i objedinjuje niz kulturno–zabavnih i vjerskih događaja.
  • DUB DOG FEST – KINOLOŠKI VIKEND – Ova manifestacija okuplja učesnike iz preko 30 zemalja svijeta. A zaljubljenici u razne vrste pasmina, svake godine mogu vidjeti preko hiljadu pasa različitih pasmina. Zainteresovanost ljudi za ovu manifestaciju je velika. Manifestacija je međunardnog karaktera
  • Petrovdanska izložba stvaralaštva – Ova izložba ima za cilj da se skrene pažnja na naše korijene i porijeko. Etno–motivi i rukotvorine naših vrijednih sugrađanki u organizaciji JU „TOOKD“ prezentuju se za vrijeme Petrovdanskog koncerta i ostalih događanja tokom dva dana.
  • Una regata – Regata je internacionalnog karaktera, traje tri dana i prolazi kroz opštine Novi Grad, Dvor, Kostajnicu, Hrvatsku Kostajnicu, Kozarsku Dubicu i Hrvatsku Dubicu.
  • Preobraženjska izložba stvaralaštva – Kultura, tradicija, običaji, pjesma, vjera ovog kraja predstavljena je na jednom mjestu pored manastira Moštanica 18.08., uoči Preobraženja Gospodnjeg. Turistička organizacija događaj podržava izložbom ručnih radova, suvenira i propagandim materijalom.