Turisticka organizacija opstine Kozarska Dubica
Istorijat i simbol imena grada

Arheološka nalazišta i materijalni ostaci ukazuju da je ovaj prostor od praistorije bio naseljen. Poslije propasti Rimskog carstva, prostor između rijeka Une i Vrbasa naseljavaju slavenska plemena. Od 930. godine ovo područje doživljava veliki uspon. Tada je nastao veliki grad Dubica koji je zauzimao područje sela Draksenić, Međeđa i Demirovac, sa centrom u današnjem selu Donja Gradina. Ovaj grad je cvjetao sve do 1242. godine, kada su ga razorili Mongoli pod vodstvom Batu-kana. Dubica se u istoriji prvi put spominje 1258. godine pod nazivom „Kastrum“ kao veliko zanatsko i trgovačko naselje. Sam naziv grada Dubica dolazi od staroslavenske riječi „dub“ što znači hrast. Dolaskom Turske 1538. godine Dubica postaje vrlo značajno utvrđenje smješteno između dva carstva (Turskog i Austougarskog).

Današnji grad Dubicu, a prije svega njegov centar izgradili su trgovci i zanatlije. Od 1901. godine varoš se počinje naglo razvijati i napredovati, kako industrijski tako i urbano. Iste godine osnovana je i prva pilana pod nazivom „Una“, a tokom narednih godina izgrađen je centar grada i glavna ulica (nekada Kralja Aleksandra, a danas Svetosavska).
Istorijat i simbol imena grada
 

Prijatelji

Turistička organizacija RS

Spomen područje Donja Gradina

Poslovna zona Lipova Greda

Poslovna zona Lipova Greda

Prezentacije

Trenutno na strani

Trenutno aktivnih Gostiju: 26