На сјеверозападним падинама планине Козара и сјевероисточним падинама Просаре простире се наизмјенично брежуљкасто и равничарско подручје општине Козарска Дубица. Заузима површину од 499 квадратних километара, с просјечном надморском висином испод 200м. Географски припада области Панонске низије и налази се у појасу умјереноконтиненталне климе. Општина броји више од 23000 становника.