Располаже са 9 лежаја распоређених у 3 етно-колибе, посједује игралиште и мобилијар за дјецу, педалине, паркинг.

 

E-mail: info@staracivija.com
Тел: +387 (0) 65 678 169
Fax: +387 (0) 52 417 30
www.staracivija.com