Turisticka organizacija opstine Kozarska Dubica
Sport i rekreacija

Sportski objekti

GRADSKI STADION (fotografije uskoro!!!)

SPORTSKA DVORANA (fotografije uskoro!!!)

SPORTSKI CENTAR (fotografije uskoro!!!)

Sportski klubovi

KARATE KLUB "KNEŠPOLJE" - Klub je osnovan 1982. godine, bavi se obukom školske i predškolske djece kao i omladine, šotokan karate stilom.

LOVAČKO UDRUŽENJE "JELEN" - Na području opštine Kozarska Dubica registrovano je lovačko udruženje Jelen, koje upravlja lovištem veličine 499 km2, i ima registrovanih 550 lovaca. Prema konfiguraciji terena lovište se dijeli na ravničarsko područje - Dubička ravan te brdsko-planinsko područje Planina Kozare i Prosare. Dubičko lovište bogato je šumom i za njega je karakteristična zastupljenost krupne, sitne i pernate divljači. Lovačko udruženje posjeduje gater za uzgoj divljih svinja i obuku lovačkih pasa u radu. Društvo raspolaže kapacitetima za smještaj lovaca i ulovnih pasa. U selu Maglajci, ispod planine Kozare društvo ima dobro opremljenu lovačku kuću.

SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "KLEN" - Vodotoci rijeka Une i Save bogati su svim vrstama ciprinidnih riba, često puta u kapitalnim primjercima, što pruža poseban užitak u sportrskom ribolovu. U zimskom periodu iz gornjih tokova rijeke Une u naše ribolovno područje spušta se i kraljica naših rijeka - mladica, kao i druge vrste salmonidnih riba, najčešće kalifornijska pastrmka. Na reviru Lipova Greda uspješno se love kapitalni primjerci soma, štuke i amura, te je pecanje na ovoj zaštićenoj vodi izuzetno atraktivno. Društvo je u takmičarskom pogledu već niz godina u samom vrhu takmičerske ljestvice na nivou BIH, te je kao takvo učestvovalo i na niz svjetskih takmičenja kao i takmičenja internacionalnog karaktera. Posebnu pažnju društvo usmjerava ka razvoju sportsko-ribolovnog turizma gdje vide sebe kao jednog od nosioca turističke ponude u opštini Kozarska Dubica.

PLANINARSKO DRUŠTVO "PECIJA" - Bavi se zaštitom prirodne okoline, organizovanjem sportskih takmičenja u planinarstvu i rekreacijom članova društva i ostalih građana putem uspona i pohoda u planine. Društvo je osnovano 2002. godine.

 

Prijatelji

Turistička organizacija RS

Spomen područje Donja Gradina

Poslovna zona Lipova Greda

Poslovna zona Lipova Greda

Prezentacije

Trenutno na strani

Trenutno aktivnih Gostiju: 14