Turisticka organizacija opstine Kozarska Dubica
Vjerski turizam

MANASTIR MOŠTANICA - u miru šumovitog područja planine Kozare, na 12 km od Kozarske Dubice nalazi se jedan od najljepših manastira u BIH - manastir Moštanica. Manastir Moštanica je kulturno-istorijski spomenik pod zaštitom države. Zauzima značajno mjesto među manastirima srpske pravoslavne crkve. Manastir Moštanica je smješten u padini Male Gradine, u zaklonjenom prostoru ravnog zemljišta obraslog mirišljavim lipama. Legenda kaže da je manastir Moštanica nastao u 11 vijeku. U manastiru se i danas čuva kopija crkvenog ključa sa brojem 1111. Prema narodnom predanju ovaj manastir je svoje ime dobio po svetiteljskim moštima koje su se tu nalazili. Manastir je u svom dugogodišnjem postojanju doživljavao tešku sudbinu, ali i slavu. Bio je jedan od žarišta svih buna i ustanaka u ovim krajevima. Nalazeći se na granici dviju velikih carevina, manastir je doživljavao tešku sudbinu jer je devet puta paljen i rušen, ali je devet puta i obnavljan. Po svojoj najmanje petstogodišnjoj prošlosti, skladnoj i bogatoj arhitekturi, manastir Moštanica predstavlja najviši nivo stvaralaštva tog vremena. Manastir je interesantan sa aspekta svog bitisanja kroz istoriju, svojom ulogom u očuvanju vjerskih i duhovnih vrijednosti, kao i ljepotom prirodnog ambijenta u kom se nalazi. Manastir Moštanica u toku godine posjećuju organizovane grupe, izletnici i drugi zainteresovani posjetioci, a stalnim uređenjem okoline manastira ovaj prostor postaje veoma atraktivan za svoje posjetioce. Tradicionalni narodni zbor se održava svake godine kod manastira Moštanica 19. avgusta (Preobraženije).

Manastir Moštanica Manastir Moštanica Manastir Moštanica Manastir Moštanica Manastir Moštanica

HRAM SVETIH APOSTOLA PETRA I PAVLA - Prvobitni hram sagrađen je 1895. godine, stradao je 1943. godine, obnovljen 1973. godine, dok je generalna sanacija u sadašnjem izgledu otpočeta 2005. godine a završena 2008. godine. Ikonostas je sagrađen 1973. godine a dograđen i obnovljen 2008. godine.

U sadašnjem hramu postoji krst koji datira iz 1895. god. koji je jedini sačuvan od staroga hrama koji je porušen 1943. god. Prelazeći preko ruševina hrama jedan "Volksdeutscher" njemački vojnik našao je taj krst i ponio ga sa sobom. Iz Njemačke se vratio 1948. god. vrativši krst sa riječima: "Ovaj krst sam našao na ruševinama Vaše crkve, ponio sam ga sa sobom da me čuva kroz ratne strahote, sad ga vraćam Vama, i zahvalan sam jer mislim da mi je spasio život".

SVETOSAVSKI DOM - gradnja Svetosavskog doma otpočela je 1906. godine a završena 1907. godine. Prvobitno je bio prva srpska škola u Bos. Dubici. Osnivanjem Jugoslavije škola je preimenovana u Građansku školu. Preživio je II svjetski rat, ali sa fasade mu je uklonjena ikona "Sveti Sava blagosilja Srbe", koja je obnovljena nakon 65. godina. Poslije II svjetskog rata korišten je u svrhu obrazovnog centra, koji je bio izuzet od vlasništva crkve, 1990. godine vraća se vlasništvo crkvi i 1998. godine otpočinje generalna obnova koja je uspješno završena 2008. godine, kada dobija naziv Svetosavsko-parohijski dom. U sklopu dvorišta hrama nalazi se i stari parohijski dom iz 1911. godine, a nakon 100 godina otpočinje njegova obnova.

SPOMEN HRAM SVETE PETKE - gradnja Spomen hrama Svete Petke otpočela je povodom 2000 godina od osnivanja crkve Hristove, a uspješno završena 2005. godine. Posvećen je Svetoj Petki i služi kao drugi parohijski hram.

CRKVA U BAČVANIMA - prvobitni hram je sagrađen davne 1901. godine, stradao je u II svjetskom ratu, dok je obnova otpočela 2004. a završena je 2005. godine.

CRKVA SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG U POBRĐANIMA

CRKVA U DRAKSENIĆU

CRKVA NA SVETINJI

CRKVA U MEĐEĐI

CRKVA U KNEŽICI

CRKVA U SLABINJI - hram je sagrađen 1900. godine, preživio je II svjetski rat, o čemu autentično svjedoči svojim izgledom i danas.

GRADSKA DŽAMIJA

 

Prijatelji

Turistička organizacija RS

Spomen područje Donja Gradina

Poslovna zona Lipova Greda

Poslovna zona Lipova Greda

Prezentacije

Trenutno na strani

Trenutno aktivnih Gostiju: 15