Turisticka organizacija opstine Kozarska Dubica
Prirodne ljepote

Prirodne ljepote Prirodne ljepote Prirodne ljepote Prirodne ljepote Prirodne ljepote

PLANINA KOZARA - umjereno-kontinentalna klima, dinamičan reljef, veliki broj sunčanih dana, planinski vrhovi i vidikovci sa kojih se vide prekrasni pejzaži ostaju u ljepom sjećanju svih onih koji posjete planinu Kozaru. Složenost djelovanja ekoloških faktora na ovom prostoru omogućili su i veliku biološku raznovrsnost, kako biljnog tako i životinjskog svijeta. Kozara je vazdušna banja, jedinstvena u Evropi po brzini regeneracije crvenih krvnih zrnaca. Predjeli crnogorične šume, kao i brojni planinski izvori, rijeke, vodopadi i vidikovci daju poseban kvalitet emocionalnom doživljaju Kozare i Prosare. Najviši vrh Kozare je Lisina - 978 m.

Centralni dio Kozare je 1967. godine proglašen Nacionalnim parkom sa površinom od 3.494,51 ha. „Nacionalni park Kozara“ je član Federacije nacionalnih parkova Evrope - EUROPARC.

Kozara je pitoma planina, bogata raznovrsnom lovnom divljači, što je čini lovnim rezervatom rijetkim u ovom dijelu Balkana.

Na vrhu planine podignut je raskošni memorijalni spomenik Mrakovica, kao spomen na prošla stradanja, u čijem podnožju se prostiru crnogorične šume koje smjenjuju bjelogorične, a njih pašnjaci ispresjecani bogatim izvorima i sve tako do podnožja gdje se smjestilo plodno Potkozarje.

RIJEKA UNA - je dobila ime od starih Rimljana, koji su po prvi put ugledavši njenu životopisnu ljepotu i čuvši žubor njenih slapova uzviknuli UNA što bi u prevodu značilo „jedna“ ili „jedina“. Una je duga 212 km i oivičava Kozaru i Prosaru sa zapada: rijeka Una teče kroz životopisne kotline, klisure i kanjone. Svojom kompozitnom dolinom, preko bukova, vodopada i slapova čini jednu od najatraktivnih riječnih tokova. U donjem toku rijeke Una je razruđena i dosta krivudava, a dolina joj je široka i poprima karakterisike mirne panonske rijeke. Cijelim svojim tokom kroz područje opštine bogata je ribom, najzastupljenije vrste ribe su: šaran, som, plotica, mrena i smuđ. Posebno treba naglasiti da je rijeka Una jedno od najvećih mrijestilišta plotice u svijetu.

RIJEKA SAVA - čitavim svojim tokom kroz dubičku opštinu obiluje prelijepim mjestima koja su kao stvorena za ribolov. Ovaj dio rijeke poznat je po tome da je bogat ribom, karakteriše ga i činjenica da se radi o predjelu netaknute prirode koja svojim izvornim izgledom, pristupačnošću i blizinom lokalne komunikacije, veoma često privuče veliki broj ribolovaca.

JEZERA LIPOVA GREDA - kompleks jezera Lipova Greda nalazi se na četvrtom kilometru uz samu rijeku Unu na pravcu Kozarska Dubica - Donja Gradina. Akvatorij ovih bazena zauzima 40 hektara površine koju čine oko 30 bazena. U bazenima se nalazi čista voda koja dotiče iz rijeke Une i filtrira se prirodnim putem kroz pjesak i šljunak.

 

Prijatelji

Turistička organizacija RS

Spomen područje Donja Gradina

Poslovna zona Lipova Greda

Poslovna zona Lipova Greda

Prezentacije

Trenutno na strani

Trenutno aktivnih Gostiju: 5